Giới thiệu
BHS cung cấp nhiều dịch vụ sản xuất từ sản xuất nguyên mẫu, sản xuất hàng loạt đến tư vấn sản xuất để cung cấp các sản phẩm sáng tạo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Các tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất thiết kế quốc tế sau đây được đáp ứng:
ISO 13485: 2016
ISO 9001: 2015
IATF 16949: 2016
Dịch vụ sản xuất
PCB/PCBA
Assembly
DFM/DFT
TOOL JIG
PROTOTYPE