Giới thiệu
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế toàn diện từ ý tưởng đến thử nghiệm & chứng nhận dựa trên đổi mới công nghệ cốt lõi, tích hợp phần mềm và phần cứng và thiết kế công nghiệp, tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng người dùng cuối.
BHS đã có 18 năm kinh nghiệm về các sản phẩm thương mại. Các kỹ sư của chúng tôi với kinh nghiệm thiết kế điện trung bình từ 7 đến 12 năm.
Dịch vụ thiết kế
Ý tưởng & Concept
Phân tích & Giải pháp
Mô phỏng & Thiết kế
Review & Porting
Điều chỉnh & Tối ưu hóa
Kiểm tra & Chứng nhận