Fast Development
Shorten time to market
Tư vấn
Thiết kế
Linh kiện
Sản xuất

BHS cung cấp giải pháp Turnkey để giúp khách hàng đẩy nhanh quá trình phát triển và thương mại hóa sản phẩm bằng kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình gần 20 năm làm sản phẩm.

Từ tư vấn, thiết kế sản phẩm, cung cấp linh kiện đến sản xuất (thử nghiệm và hàng loạt), BHS đồng hành cùng khách hàng trong mọi giai đoạn thiết kế để đảm bảo sản phẩm được tối ưu hóa về thời gian, giá cả và độ tin cậy.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế, tùy chỉnh phần cứng và phần mềm
Dịch vụ
Phát triển phần cứng
 • ID design
 • Electrical design
 • Mechanical design
 • Antenna design
 • Custom hardware design services for large scale projects
Phát triển phần mềm
 • BSP Development (Android, Linux…)
 • Driver Porting
 • Tuning (Display, Camera, Audio, Antenna)
 • Application
 • GUI
 • GMS Certification
Sản xuất
 • Sản xuất thử nghiệm
 • Sản xuất hàng loạt
 • Mould and Tooling making Cycle in-house
Tư vấn
 • Đánh giá và tối ưu thiết kế
 • DFT, DFM
 • Pre-Certification Testing: RF, CE, FCC, GMS
Sourcing

Với mạng lưới hơn 200 đối tác nhà cung cấp Linh kiện điện tử, lắp ráp và cơ khí. BHS sẽ hỗ trợ đầy đủ giải pháp linh kiện cho sản xuất thử nghiệm cũng như sản xuất số lượng lớn.