Giới thiệu
Giải pháp Camera thông minh sử dụng chipset Qualcomm tích hợp công nghệ xử lý AI tại biên trên Camera có thể xử lý các bài toán AI phức tạp. Với 3 phân khúc sản phẩm:
  • Dòng cam Premium: sử dụng chipset QCS605. Gồm có các model: S200, S201, S500, S700, S900
  • Dòng cam High-end: sử dụng chipset QCS605. Gồm có các model: P200, P400, P450
  • Dòng cam Mid-end: sử dụng chipset APQ8053. Gồm có các model: C100, C110, C300, C310
Tính năng AI
Xử lý AI tại biên
Phát hiện đối tượng
Nhận dạng khuôn mặt
Đếm số người
Nhận diện biển số
Đếm phương tiện
Phát hiện người đeo khẩu trang
Video Cloud và Streaming qua Mobile App
Xử lý hình ảnh ổn định
Ứng dụng
Điểm danh nhân viên
Ứng dụng trong công ty, cửa hàng, nhà hàng, ngân hàng; điểm danh học sinh, sinh viên: ứng dụng trong trường học
Thống kê số lượng khách hàng
Ứng dụng trong cửa hàng, nhà hàng, ngân hàng; thống kê số lượng nhân viên: ứng dụng trong công ty, cửa hàng, nhà hàng, ngân hàng
Chào đón khách hàng quen
Ứng dụng trong công ty, cửa hàng, nhà hàng, ngân hàng
Nhận diện biển số
Ứng dụng trong hệ thống kiểm soát giao thông, tòa nhà
Nhận diện đồng phục, tiến độ công trình
Ứng dụng trong công trình xây dựng