Development KIT
K200 Development Kit
K200 Development Kit được thiết kế trên nền tảng Chipset QCS605, hỗ trợ công nghệ xử lý tại biên cho việc xử lý hình ảnh. Ngoài ra, đây là thiết kế tham chiếu giúp cho việc nghiên cứu dễ dàng và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.